Sportskador


Belastningsrelaterade skador och smärttillstånd, där diagnos ej ställts och som inte svarat på vila och/eller sjukgymnastik bör

undersökas av läkare.

SPORTSKADOR

Eller "motionsrelaterade" skador som

uppkommer eller ger besvär vid belastning. Du är välkommen även om du inte betraktar dig som "Idrottare".  

Ex. är "tennisarmbåge" vanligast hos personer som ej

är tennisspelare.


 


Diagnostik av motions/sport relaterade skador baseras

alltid på sjukhistoria och fysisk undersökning.


Behandling bör vara individuellt anpassad utifrån diagnos 

och anpassad till individens funktionella krav


Remiss med en klar frågeställning får i allmänhet en snabbare handläggning.