Allmänmedicinsk mottagning


En särskild infallsvinkel.

ORTOPEDI

 


Smärtor och funktionsnedsättning är vanliga framför allt med stigande

ålder men kan vara orsakad av förslitningar, skador eller överansträngning.

Då kan utredning med röntgen ,ultraljud eller datortomografi vara viktigt.

eftersom  samma symtom ex. värk kan innebära olika diagnoser och särskilda behandlingar.

POSTCORONA 

 

Symtom efter en möjlig eller konstaterad Covid-19 infektion kan kvarstå

flera månader efter symtomdebut . Det kan förekomma dels generella symtom som trötthet, feber mm, dels symtom från enskilda organsystem

som hjärtklappning, andnöd mfl.

Flera personer med postcovid känner att de inte blivit "tagna på allvar"

eller inte blivit "trodda på " vid kontakt med sjukvården. 

Det är mycket viktigt att lyssna på dem som söker för symtom som kan

kopplas till sena besvär av Covid-19 infektion.

Därefter  behövs som regel en individuellt utformad utredning och

till sist en sammanfattning av diagnos och möjlig behandling.

Astma / Allergi

I Sverige lever tre miljoner människor med allergi, astma eller annan överkänslighet. Är du en av dem?

Ofta kan man med rätt diagnos och behandling hålla de flesta symtomfria

och minska risken för akuta reaktioner eller astma-anfall.